Kalem Gzeli - Trk Hat Sanat. www.kalemguzeli.org
 Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org - Türk Hat Sanatı - Etkinlikler

Etkinlikler

 • Dubai῾de Kur῾an-ı Kerim Buluşması

 • Dubai῾de Kur῾an-ı Kerim Buluşması

  Fotoğraf galerisi içeren yazıBirleşik Arap Emirlikleri Kültür, Gençlik ve Birlik Bakanlığı, bu yıl Ramazan ayında önemli bir faaliyete ev sahipliği yaptı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden Dubai῾ye davet edilen 30 hattattan her biri bir cüz yazarak Kur῾an-ı Kerim῾i tamamlamış oldular.

  Türkiye, B.A.E., Mısır, Suriye, Katar, İspanya, İngiltere, Almanya, Filistin, Bangladeş, Cezayir, Tunus, Irak, İran, Suudi Arabistan gibi ülkelerden seçilen hattatlar bu projede görev aldılar. Aynı ebat, renk ve özelliklere sahip kâğıtlara, standart kalem kalınlığıyla ve siyah is mürekkebi kullanılarak aynı zaman diliminde yazılan 30 cüz, 27 Ağustos 2011 (27 Ramazan 1432) gecesi Dubai῾de tamamlandı. Daha sonra, Birleşik Arap Emirlikleri Kültür, Gençlik ve Birlik Bakanı Abdurrahman el-Uveys, Bakanlık danışmanları ve yetkilileri ile seçici jüri üyelerinin de katılımlarıyla resmî bir tören düzenlendi ve katılımcı hattatlara birer takdir beratı ile ödüller verildi.

  Bu yıl üçüncüsü yapılan Uluslararası Kur῾an-ı Kerim Buluşması῾nın önümüzdeki yıllarda da yine Ramazan aylarında tekrarlanması planlanıyor. Bu buluşma ile ilgili olarak, Jüri Üyesi Hattat Mehmed Özçay ve katılımcı hattatlar (Mümtaz Seçkin Durdu, Fatih Özkafa, Aydın Kızılyar, Nurullah Özdem, Elif İlter ve Nalân Kutsal) düşüncelerini şu şekilde ifade ettiler:

  Hattat Mehmed Özçay (Jüri üyesi): Birleşik Arap Emirlikleri Kültür, Gençlik ve Birlik Bakanlığı, Kur῾an-ı Kerim buluşmasının bu yıl üçüncüsünü düzenlemektedir. Türkiye῾den jüri üyesi olarak bu etkinliğe katılmaktayım. B.A.E. Kültür, Gençlik ve Birlik Bakanı Sayın Abdurrahman el-Uveys Bey῾in hat sanatına olan özel ilgisi sayesinde, hat sanatıyla ilgili resmî faaliyetlerin, Birleşik Arap Emirlikleri῾nde, özellikle Dubai῾de yoğunlaştığı görülüyor. Bu faaliyetin tesiriyle hat sanatına ciddi bir hareket kazandırılıyor. Böylelikle, yeni kabiliyetlerin keşfine ve hattatların sanatlarını geliştirmelerine önemli katkıda bulunuluyor.

  Bilhassa bu Kur῾an-ı Kerim buluşması, vahiy kâtipleri olan hattatları en üst seviyede onore etmektedir. Şahsen, hat sanatına başladığım yıllarda böyle şeyleri hayal bile edemezdim. Bugün bunları görmek, sanatımız adına büyük mutluluktur.

  Bu önemli programa, ülkemizi temsilen dördü erkek ikisi hanım 6 hattatımız (Mümtaz Seçkin Durdu, Fatih Özkafa, Aydın Kızılyar, Nurullah Özdem, Elif İlter ve Nalân Kutsal) davet edilmişlerdir. Öyle ümit ediyorum ki; bu yıl olduğu gibi, sonraki yıllarda da hattatlarımız Kur῾an-ı Kerim Buluşması῾nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir.

  Mümtaz Seçkin Durdu (Hattat): Ramazan῾ın Kur῾an mevsimi olması hasebiyle böyle mübarek gecenin kutsi bir meşguliyetle, 30 hattatın 30 cüz olan Kuran῾ı bir hatim seklinde yazmaları hakikaten çok güzel bir içtimadır. İnşallah böyle bir organizasyona bundan sonra biz ev sahipliği yaparız ve kutsi mekânlarımızdan bu güzelliği bütün insanlığın nazar-ı dikkatine sunarak hatt-ı Kuran῾ın rağbetine vesile oluruz.

  Fatih Özkafa (Hattat): ‴Kur῾an-ı Kerim῾in, gerek daha iyi anlaşılmasına gerekse daha güzel bir şekilde sanata aksettirilmesine yönelik her türlü gayret, köklü bir medeniyet telâkkisine işaret eder. Bu asil geleneğin yeniden inşa ve ihya edilmesine katkıda bulunacak bu gibi faaliyetlerin önemi asla küçümsenmemelidir. Çünkü hat sanatı, Kur῾an-ı Kerim῾in en güzel şekilde yazılması esası üzerinde gelişmiştir ve Türk-İslâm medeniyetinde yazma Mushaf geleneği yüzyıllardır devam etmiştir. Bir hattatın sanattaki nihaî gayesi ise Kur῾an-ı Kerim῾i olgun ve estetik bir tavırla yazabilmektir. Bu projeye dahil olan her hattat sadece bir cüz yazmış olsa da, böyle bir şereften hissedar olmak bizim için iftihar vesilesidir.

  Birleşik Arap Emirlikleri Kültür, Gençlik ve Birlik Bakanlığı, milletlerarası çaptaki bu faaliyete 2011 (1432) Ramazan῾ında da en güzel şekilde ev sahipliği yapmış ve Dubai Kur῾an-ı Kerim Buluşması῾nı, Türkiye, B.A.E., Mısır, Suriye, Katar, İspanya, İngiltere, Almanya, Filistin, Bangladeş, Cezayir, Tunus, Irak, İran, Suudi Arabistan gibi ülkelerden toplam 30 hattatın katılımı ile gerçekleştirmiştir. Bu faaliyette emeği geçen kurum ve şahıslara teşekkür eder; benzer programların ülkemizde de düzenlenmesi temennisini yinelerim.

  Aydın Kızılyar (Hattat): Kur῾an-ı Kerim῾i tamamlayacak 30 hattattan biri olmak âcizane, bize çok büyük memnuniyet veriyor. Bu bereketli vazifede hattatlar birtakım tevafuklara, güzelliklere şahit oluyor. Şahsen ben de verilen cüzü tamamlarken çok ilginç hisler yaşadım. Her hattatın bir Kur῾an-ı Kerim yazma tecrübesinden geçmesi gerektiğine inanmaktayım. Hat sanatının ve tabii Kur῾an-ı Kerim῾in cilveleri eminim ki bu sayede daha iyi kavranacaktır. Sadece bir cüzünü bile yazmak bu kadar manevî hazza ve berekete vesile olunca, Kur῾an῾ın tamamını yazmak ne mazhariyetlere ulaştırır acaba?

  Nurullah Özdem (Hattat):Mushaf-ı şerif yazmak hattatlıkta bir idealdir. Bir cüz ile bu menzile yaklaşmayı bereket ve nasip saymaktayım. Şahsen bu meyanda en gerilerdeyiz ama hâlen bütün dünya bu sanatı Türk hattatlardan öğreniyor. Kur´an´ın İstanbul´da yazıldığı hakikati herkesçe malumdur, dolayısıyla, hüsn-i hattın merkezi olan İstanbul´da da inşallah bir gün bu nevi faaliyetler ve programlar yapılır.

  Elif İlter (Hattat): Dünyanın farklı ülkelerinden otuz ayrı kişinin yazdığı cüzlerin tek bir Kur῾an-ı Kerim haline getirilmesi düşüncesi beni çok heyecanlandırmıştı. Hayat kılavuzumuz Kur῾an-ı Kerim῾in en çok okunduğu Ramazan ayında, yazılması suretiyle yüce kitabımızla bütünleşmek manevi anlamda çok güzel duygular tattırdı bana. Ayrıca Kur῾an-ı Kerim῾i en güzel yazma gayretiyle doğan hat sanatını, aslıyla buluşturan bir oluşum gözüyle bakıyorum bu buluşmaya. Dubai῾de gerçekleşen bu buluşma gibi organizasyonların İstanbul῾da da gerçekleşmesini dilerim. Bu güzel etkinliğin tertibinde katkısı olan herkese, üzerimdeki emeği sebebiyle bilhassa hocam Mehmed Özçay Beyefendi῾ye çok teşekkür ederim. Yüce Allah (cc) bizleri Kur῾an-ı Kerim῾den ve ‴Yaşayan Kur῾an‴ olan Peygamber Efendimiz(sav)῾in yolundan hiçbir zaman ayırmasın.

  Fotoğraf galerisi için tıklayınız

   

   

   

  Sonraki içerikSonraki içerik

  Etkinlikler menüsüne ait diger içerikler...

  1. Albaraka Türk Geleneksel Hat Yarışması Sonuçlandı
  2. "Semere-i hayat hayırla yâd edilmektir." - İbnülemin Mahmut Kemal İnal
  3. İstanbul῾dan Timbuktu῾ya Hat Sergisi - Güney Afrika
  4. IRCICA "Bedevi El-Dirani" Milletlerarası 8.Hat Yarışması sonuçlandı
  5. Uluslararası Kadın Hattatlar Sempozyumu ve Sergisi 5 - 20 Haziran 2010
  6. Hasan Çelebi ve Dört Kıtadan Talebeleri Uluslararası Hat Sergisi
  7. Altı ülkeden hattatlar IRCICA῾da icazet aldı
  8. "Doksandokuz İstanbul Mushafı" Tanıtım Programı 29 Aralık 2010
  9. 1400. Yılında Kur῾an Sergisi
  10. Medine῾de Hattatlar Buluşması - Ali Hüsrevoğlu
  11. Hasan Çelebi ve Talebeleri "Kağıda Akan Damlalar" Hat ve Tezhip Sergisi / 28 Temmuz - 20 Ağustos 2011
  12. Dubai῾de Kur῾an-ı Kerim Buluşması
  13. IFAS: Sanatta "Gelenek - Yenilik" Sempozyumu
  14. Vefatının 30.yılında Hattat Hâmid Aytaç - 26 Mayıs 2012 Cumartesi
  15. Kumbaracı4 Türk İslam Eserleri Galerisi açıldı
  16. "Bir Demet Dua" Hüsn-i Hat Sergisi ve İcazet Töreni - 31 Ağustos 2012
  17. Basında Portreler Sergisi - Etem Çalışkan / 7 Eylül - 7 Ekim 2012
  18. 17.Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması Sonuçlandı
  19. 7Tepe7Sanat 2015 Uluslararası İstanbul Klasik Sanatlar Yarışması
  20. Geleceğin Ustaları 2 - Geleneksel Sanatlar Yarışması 2014῾ün sonuçları açıklandı
  21. Albaraka Uluslararası 4.Hat Yarışması sonuçlandı
  22. Nijer Yetimleri Yararına Hasan Çelebi ve Talebeleri Hat Sergisinde eserlerin tümü satıldı

   

  
  Site Hakkında

  ARAMAARAMA
  Hat Eserleri Galerisi


  Hat Eserleri Galerisinden...

  Kıta - Eseri büyük olarak görmek için tıklayınız

   
   
  
  Sayfa başına dön Bu sitede yer alan eserlerin tüm hakları sahiplerine aittir. Sahiplerinden izinsiz kopyalanamaz,
  çoğaltılamaz ve başka mecralarda yayınlanamaz. Tüm hakları Yayın sponsoru: OrtaklarWeb tasarım: Korelasyonsaklıdır.

  Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org 2008 - 2019