Kalem Gzeli - Trk Hat Sanat. www.kalemguzeli.org
 Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org - Türk Hat Sanatı - Akademik Yazılar

Akademik Yazılar

 • "İstanbul῾un 100 Hattatı" Kitabı

 • İstanbul, bir medeniyet merkezi olarak birçok sanata merkezlik yaptığı gibi, hüsn-i hatta da beşiklik yapmıştır. İstanbul, ‴Kur῾ân Mekke῾de indi, Kâhire῾de okundu, İstanbul῾da yazıldı‴ sözünü söyletecek şekilde hat sanatında bir üslûbun merkezi olmuştur. Hat sanatına bir ‴İstanbul Sanatı‴ dense yeridir. Burada kuvvetli bir gelenek tesis edilmiş, hat sanatının en güzel örnekleri burada toplanmıştır. Bu geleneği tesis eden sanatkârlara ufak bir cemîle bu kitap aslında…

  Birçok sanatkâr bu yolda ellerinden gelen gayreti göstermiş, bayrağı daha yükseklere çıkarma hedefi içerisinde olmuşlardır. Amasya, Edirne ve Bursa῾da yeşeren filizler İstanbul῾da koca bir çınara dönüşerek dünyanın her yerine dallarını uzatıvermiştir. İstanbul῾da ilgi ve destekle oluşan yeni üslûp büyük hüsnü kabulle ve hızla dünyanın diğer bölge ve şehirlerinde geniş mâkes bulmuştur.

  Bu zengin birikime katkı sağlayan 100 İstanbul Hat sanatkârı, İstanbul῾un 100῾leri projesi çerçevesinde Dr. Süleyman Berk tarafından ele alınarak kitaplaştırıldı. Kitapta, İstanbul doğumlu yahut İstanbul῾da sanatını icrâ etmiş sanatkârlar yanında, İstanbul dışında yaşamakla birlikte İstanbul῾a sanatlarıyla tesir etmiş hat sanatkârları bulunmaktadır. Hattat Yahya Sûfîler, Ali Sûfîler, Şeyh Hamdullahlar, Ahmed Karahisârîler, Hâfız Osmanlar, İsmâil Zühdîler, Râkımlar, Mahmud Celâledinler, Sâmi Efendiler, Yesârîler, Şevkîler, Şefikler ve daha yüzlerce isim bu sanatın öncüleri olmuşlardır. Bu öncü isimlerin etrafında binlerce isimden oluşan halkalar teşekkül etmiştir.

  Kitapta sanatkârların yaşadıkları asırlara göre sıralanmış, biyografileri kısaca ve ana hatlarıyla yer almıştır. Hattatların çalışmalarından örnekler verilerek, okuyucunun konuyu rahat bir şekilde takip etmesi sağlanmıştır. Kitap, İstanbul῾un 100῾leri konseptinde hazırlandığı için, sanatkârlar zorunlu bir tasnife tabi tutulmuş.   Hattat Ali b. Yahya Sûfi ile başlayan kitap, 2006 yılında kaybettiğimiz Hattat Prof. Dr. Ali Alparslan῾la son bulmuş. Kitapta bulunan sanatkârlarla ilgili daha geniş malumat edinmek isteyenler için Kaynakça yol gösterici olabilecektir.

  İstanbul῾un 100 hattatı

  Kitapta, Sami Tokgöz, Mehmet Çebi, Ahmet Avlanmaz, Bilâl Sütçü, Abdurrahman Depeler ayrıca Türk ve İslâm Eserleri Müzesi koleksiyonlarında bulunan eserlerden faydalanılmış.  Kitabın fotoğraflarının tamamına yakını fotoğraf sanatkârı Mustafa Yılmaz tarafından çekilmiş. Genç fotoğraf sanatkârı Mahmud Enc de katkıda bulunmuş… Kitap, kaynakça ile birlikte 184 sahife…

   

   

   

  Sonraki içerikSonraki içerik

  Akademik Yazılar menüsüne ait diger içerikler...

  1. Hat Sanatında Gubari Yazı ve Hattat Mehmed Nuri Sivasi - Cafer Kelkit
  2. Türk Hat Sanatında Hilye-i Şerîfler - Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Gündüz
  3. Yitik Mirasın Peşinde Süleymaniye Camii῾nin Tâk-ı Kebîri - Süleyman Berk
  4. Hat sanatı alanında kültür mirasımız yeterince korunup değerlendirilebiliyor mu? - Prof. Dr. Hüsrev Subaşı
  5. Eğitime Sanatın Katkıları ve Yansımaları - Prof. İlhan Özkeçeci
  6. Türk ve İslâm Eserleri Müzesi Kur῾an Koleksiyonunun Hat ve Hattatları - Dr. Süleyman Berk
  7. Bugünün Ustaları Geçmişin İzinde - Yrd. Doç. Dr. Fatih Özkafa
  8. İstanbul῾un Meşhur Hattatları - Doç. Dr. Köksal Alver
  9. Vefatının 35.yılında Necmeddin Okyay Kitabı
  10. İstanbul: Açıkhava Hat Müzesi (İstanbul Kitabelerinden Seçmeler)
  11. "İstanbul῾un 100 Hattatı" Kitabı
  12. Mihrapta Hüsn-i Hat - Yrd. Doç. Dr. Süleyman Berk
  13. Klasik Sanatlar Yıllığı 2014 yayımlandı
  14. Sanat Yarışmaları Hakkında - Savaş Çevik
  15. Celî Dîvânî Yazıların Anatomik Yapısı ve Kompozisyon Özellikleri - Savaş Çevik
  16. Unutulan Değerlerimizden Hattat Karînâbatlı Hasan Hüsnü Efendi - Prof. Dr. Muhittin Serin
  17. Klasik Sanatlar Yıllığı 2015 yayımlandı

   

  
  Site Hakkında

  ARAMAARAMA
  Hat Eserleri Galerisi


  Hat Eserleri Galerisinden...

  Kitabe - Esmâül Hüsnâ῾dan - Eseri büyük olarak görmek için tıklayınız

   
   
  
  Sayfa başına dön Bu sitede yer alan eserlerin tüm hakları sahiplerine aittir. Sahiplerinden izinsiz kopyalanamaz,
  çoğaltılamaz ve başka mecralarda yayınlanamaz. Tüm hakları Yayın sponsoru: OrtaklarWeb tasarım: Korelasyonsaklıdır.

  Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org 2008 - 2019