Kalem Gzeli - Trk Hat Sanat. www.kalemguzeli.org
 Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org - Türk Hat Sanatı - Hattat Ali Alparslan

Hattat Ali Alparslan

 • Üstad Ali Alparslan῾ı Anma Etkinliği - 29 Ocak 2010

 • Üstad Ali Alparslan῾ı Anma Etkinliği - 29 Ocak 2010

  Fotoğraf galerisi içeren yazıAli Alparslan 29 Ocak 2010 Cuma akşamı Türkiye Yazarlar Birliği῾nin Sultanahmet῾teki Kızlarağası Medresesi῾ndeki merkezinde anıldı. Dr. Süleyman Berk῾in yönetimindeki etkinlikte üstadın talebelerinden Yrd. Doç. Dr. Savaş Çevik, Ali Toy ve Abdullah Gün ile Süleymaniye Kütüphanesi Müdürü Emir Eş hatıralarını naklettiler.

  Etkinliğin yöneticisi Dr. Süleyman Berk, Ali Alparslan῾ın kısa hayat hikayesini anlatarak programın açılışını yaptı.

  Aşağıda etkinlikten bazı satır başlarını görebilirsiniz.

  ***

  Dr. Süleyman Berk:

  Bir keresinde Emin Barın atölyesinde Mahmud Öncü; üstadın bir yazısını öpüp başına koydu, o da bu durumdan pek mahcup oldu.

  Ziyaretine gelenlerle yakinen ilgilenirdi, gayet mütevazı idi. Çocuğu yaşındaki kişilere bile ‴aziz kardeşim‴ şeklinde hitap ederdi. Talebelerine karşı son derece teşvikkâr idi.

  Yrd. Doç Dr. Savaş Çevik:

  İnsani değerleri ayakta tutan ender kişiliklerden olan üstad Ali Alparslan, daha geniş kapsamlı etkinliklerle anılmaya layıktır.

  Ali Alparslan; Kemal Batanay ve Hamid Aytaç üstadlardan sülüs ve nesih yazılarında istifade ettikten sonra talik yazıyı Necmeddin Okyay῾dan, divani ve celi divani yazıları ise Halim Özyazıcı῾dan meşk etti. Zamanımızda faydalanılan tek divani ve celi divani meşkle Halim Hoca῾nın meşkleridir. Türkiye῾de divani ve celi divani türlerinin hala yaşıyor olması Ali Alparslan῾ın gayretleriyle olmuştur. Çağdaşları arasında bu türleri öğreten tek hoca idi. Şîkeste yazıyı çok güzel yazardı. Yazılarını sulu mürekkep kullanarak yazardı, likayı pek kullanmazdı.

  Üniversitede Divan Edebiyatı Kürsüsünde hoca olduğundan vakit bulamamış, çok fazla eser verememiştir. Derslerini fakültedeki odasında verirdi. Profesyonel olarak hattatlık yapmamış, hattatlıktan para kazanmayı düşünmemiştir.

  Sanatının ve ilminin değerine karşılık çok mütevazı idi. ‴Paşam, beyefendi, buyrun‴ gibi ifadeleri sıkça kullanırdı. İçeri talebesi girince dahi toparlanır kibarca buyur ederdi. Tam bir İstanbul beyefendisiydi.

  Emir Eş:

  Süleymaniye Kütüphanesi῾nde 1999 yılından vefatına kadar ders vermeye devam etti. Kütüphanenin müdürü olmamız dolayısıyla kendisiyle yakinen tanışma ve sohbet imkanı bulduk. Meşk ederken kendisini keyifle dinlerdik. Hatta üstadın açtığı iki kamış kalemi hala saklıyorum.

  Bir keresinde Ali Alparslan ile derslerin sonunda sohbet ederken hocası Necmeddin Okyay ile olan bir hatırasını nakletmişti:

  ‴Necmeddin Okyay evinin bahçesinde 400῾e yakın çeşitte gül yetiştirirdi. Ali Alparslan bir gün yine meşkini göstermek üzere Necmeddin Hoca῾nın Üsküdar Toygar Hamza semtindeki gül kokulu evine gider. Hoca bir elinde gül makası, diğer elinde mürekkebi kurumamış bir yazı olduğu halde keyifle karşılar talebesini… ‘Oku bakalım ne yazıyor῾ der. Arapça sanıp okumakta zorlanır. Talebesinin birkaç başarısız denemesinden sonra Hoca okur: ‘Gel keyfim gel!῾. Bu yazı İstanbul῾un kurtuluşu günü yazılmıştır.‴

  Ali Alparslan; yazıda her şey yerine oturmuştur, artık ortaya yeni bir tür çıkmaz, demişti.

  Dr. Süleyman Berk:

  İbnülemin Mahmud Kemal İnal ‴Semere-i hayat, hayırla yad edilmektir‴ demişti, biz de üstadı hep hayırla yad ediyoruz.

  Abdullah Gün:

  Acizane Ali Alparslan hocamızın insani yönlerinden bahsetmek isterim. Hocam hat sanatına yeniden tutunmama sebep olmuştur. Hep teşvik edici ve cesaretlendirici idi. Hasan Çelebi ve Ali Alparslan gibi iki büyük üstaddan faydalandığım için kendimi çok şanslı hissettim.

  Hocam ince latifeler ederdi, gayet yumuşak ve güzel bir tonda konuşurdu. Çarşıkapı Mimar Hayrettin Camii῾nde din görevlisi iken bazen ziyarete gelir, ‴camiye gidiyoruz, çay içmeye‴ şeklinde espri yapardı. Sohbetlerin sonunda Beyazıt durağında Bakırköy otobüsüne uğurlardık. Özel araçla kendisini evine bırakmayı teklif edince Baki῾nin ‴Biz mütteka-yı zer-keş-i caha tayanmazuz / Hakkın kemfil-i lûtfunadur istinadumuz.(Biz mevkiin altın işlemeli yastığına dayanmayız. / Bizim dayanağımız Allahın büyük lütfudur.)‴ beytini okur, ‴Biz altın süslü dünya saltanatını sürmek için gelmedik‴ derdi. Bir de otobüsü kastederek ‴Bizim arabamız daha büyük‴ şeklinde latife ederdi. ‴Minnet çekilir bela değil‴ derken ne kadar asil ve ince bir ruha sahip olduğunu anlardık.

  2005 yılında Diyanet῾te görevli olarak gittiğim Hac dönüşünde Hocamın hasta olduğunu öğrendim. Hastalığının ağırlaşmış olması dolayısıyla ziyaretçi kabul edemiyordu. Birkaç gün sonra da vefatını öğrendik.

  Ali Toy:

  Ali Alparslan Hoca῾nın 20 yılda büyük emeklerle hazırladığı ‴Osmanlı Hat Sanatı Tarihi‴ adlı eseri gelenekli sanat camiasında önemli bir yer edinmiştir. 1985῾ten 1992῾ye kadar ondan meşk ettim. Dersler sonrasında da uzun yıllar boyunca görüşmelerimiz devam etti.

  Mimar olmam hasebiyle mimari ile klasik hatların yorumlanması sonucu farklı çalışmalar yapıyordum. Bu çalışmalara da farklı tepkiler geliyordu. Modern çalışmaları üstada gösterdiğimde o da bu çalışmaları beğendi. Hocaya bu yazılarımdan dolayı şikayet gelince ‴sen kimseyi dinleme, devam et‴ demişti.

  Divan edebiyatı profesörü olduğundan Divan Edebiyatı ile yakinen ilgiliydi. Çok güzel beyitler okurdu.

  80῾li yıllarda güzel sanatlar fakültelerine geleneksel sanatların bölüm olarak konulmasına öncülük etti. ‴Hat Sanatı Lügati‴ adlı çalışmasını tamamlamasına ömrü vefa etmedi.

  Fotoğraf galerisi için tıklayınız

  Ali Alparslan Hocamızın ruhu şad olsun.

  Kalem Güzeli Ekibi

   

   

   

  Sonraki içerikSonraki içerik

  Hattat Ali Alparslan menüsüne ait diger içerikler...

  1. Bir zarif insan: Üstad Ali Alparslan
  2. Ali Alparslan: Mütevazı, hoşsohbet, nüktedan
  3. Gitti Şeyhi῾l-Hattatîn
  4. Ali Alparslan - "Ta῾lik yazısının doğuşu, gelişimi ve bugünü konferansı" - Ses kaydı
  5. Hocam Ali Alparslan - İskender Pala
  6. Ali Alparslan Üstad῾a saygıyla...
  7. Üstad Ali Alparslan῾ı Anma Etkinliği - 29 Ocak 2010

   

  
  Site Hakkında

  ARAMAARAMA
  Hat Eserleri Galerisi


  Hat Eserleri Galerisinden...

  Levha - Ayet-i Kerîmeler - Eseri büyük olarak görmek için tıklayınız

   
   
  
  Sayfa başına dön Bu sitede yer alan eserlerin tüm hakları sahiplerine aittir. Sahiplerinden izinsiz kopyalanamaz,
  çoğaltılamaz ve başka mecralarda yayınlanamaz. Tüm hakları Yayın sponsoru: OrtaklarWeb tasarım: Korelasyonsaklıdır.

  Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org 2008 - 2019