Kalem Gzeli - Trk Hat Sanat. www.kalemguzeli.org
 Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org - Türk Hat Sanatı - • "İstanbul῾un 100 Hattatı" Kitabı

 • İstanbul, bir medeniyet merkezi olarak birçok sanata merkezlik yaptığı gibi, hüsn-i hatta da beşiklik yapmıştır. İstanbul, ‴Kur῾ân Mekke῾de indi, Kâhire῾de okundu, İstanbul῾da yazıldı‴ sözünü söyletecek şekilde hat sanatında bir üslûbun merkezi olmuştur. Hat sanatına bir ‴İstanbul Sanatı‴ dense yeridir. Burada kuvvetli bir gelenek tesis edilmiş, hat sanatının en güzel örnekleri burada toplanmıştır. Bu geleneği tesis eden sanatkârlara ufak bir cemîle bu kitap aslında…

  Birçok sanatkâr bu yolda ellerinden gelen gayreti göstermiş, bayrağı daha yükseklere çıkarma hedefi içerisinde olmuşlardır. Amasya, Edirne ve Bursa῾da yeşeren filizler İstanbul῾da koca bir çınara dönüşerek dünyanın her yerine dallarını uzatıvermiştir. İstanbul῾da ilgi ve destekle oluşan yeni üslûp büyük hüsnü kabulle ve hızla dünyanın diğer bölge ve şehirlerinde geniş mâkes bulmuştur.

  Bu zengin birikime katkı sağlayan 100 İstanbul Hat sanatkârı, İstanbul῾un 100῾leri projesi çerçevesinde Dr. Süleyman Berk tarafından ele alınarak kitaplaştırıldı. Kitapta, İstanbul doğumlu yahut İstanbul῾da sanatını icrâ etmiş sanatkârlar yanında, İstanbul dışında yaşamakla birlikte İstanbul῾a sanatlarıyla tesir etmiş hat sanatkârları bulunmaktadır. Hattat Yahya Sûfîler, Ali Sûfîler, Şeyh Hamdullahlar, Ahmed Karahisârîler, Hâfız Osmanlar, İsmâil Zühdîler, Râkımlar, Mahmud Celâledinler, Sâmi Efendiler, Yesârîler, Şevkîler, Şefikler ve daha yüzlerce isim bu sanatın öncüleri olmuşlardır. Bu öncü isimlerin etrafında binlerce isimden oluşan halkalar teşekkül etmiştir.

  Kitapta sanatkârların yaşadıkları asırlara göre sıralanmış, biyografileri kısaca ve ana hatlarıyla yer almıştır. Hattatların çalışmalarından örnekler verilerek, okuyucunun konuyu rahat bir şekilde takip etmesi sağlanmıştır. Kitap, İstanbul῾un 100῾leri konseptinde hazırlandığı için, sanatkârlar zorunlu bir tasnife tabi tutulmuş.   Hattat Ali b. Yahya Sûfi ile başlayan kitap, 2006 yılında kaybettiğimiz Hattat Prof. Dr. Ali Alparslan῾la son bulmuş. Kitapta bulunan sanatkârlarla ilgili daha geniş malumat edinmek isteyenler için Kaynakça yol gösterici olabilecektir.

  İstanbul῾un 100 hattatı

  Kitapta, Sami Tokgöz, Mehmet Çebi, Ahmet Avlanmaz, Bilâl Sütçü, Abdurrahman Depeler ayrıca Türk ve İslâm Eserleri Müzesi koleksiyonlarında bulunan eserlerden faydalanılmış.  Kitabın fotoğraflarının tamamına yakını fotoğraf sanatkârı Mustafa Yılmaz tarafından çekilmiş. Genç fotoğraf sanatkârı Mahmud Enc de katkıda bulunmuş… Kitap, kaynakça ile birlikte 184 sahife…

   

   

   

  Sonraki içerikSonraki içerik

  menüsüne ait diger içerikler...

  1. Şevki Efendi῾nin 34 sayfalık Evrâd-ı Şerîf῾i Hat Eserleri Galerisinde...
  2. Hat Sanatları Müzesi
  3. Bir güzel insan daha sırlandı: Ali Öztaylan
  4. kalemguzeli.org 1 yaşını doldurdu
  5. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu
  6. Süleyman Çelebi῾nin Vesiletü῾n-Necat adlı eseri
  7. "Hat: Bir Medeniyet Çizgisi" Belgeseli
  8. Çini ve Minyatür Sanatçısı Fatma Şan ile Söyleşi
  9. Hattat Mustafa Râkım Efendi῾ye ait üç levhanın tıpkıbasımı yapıldı
  10. Bir İstanbul Hatırası
  11. Hattat Muhammed Hamdi Yazır Hayatı ve Eserleri Kitabı - Dr. Necmi Atik
  12. M.Uğur Derman῾ın Türk Hat San῾atından Seçmeler kitabı yayımlandı

   

  
  Site Hakkında

  ARAMAARAMA
  Hat Eserleri Galerisi


  Hat Eserleri Galerisinden...

  Levha - Ayet-i Kerime ve Ehl-i Beyt - Eseri büyük olarak görmek için tıklayınız

   
   
  
  Sayfa başına dön Bu sitede yer alan eserlerin tüm hakları sahiplerine aittir. Sahiplerinden izinsiz kopyalanamaz,
  çoğaltılamaz ve başka mecralarda yayınlanamaz. Tüm hakları Yayın sponsoru: OrtaklarWeb tasarım: Korelasyonsaklıdır.

  Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org 2008 - 2019