Kalem Gzeli - Trk Hat Sanat. www.kalemguzeli.org
 Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org - Türk Hat Sanatı - • Ahmed Şemsüddin Karahisârî: Gözlerini Feda Eden Bir Hattat

 • Ahmed Şemsüddin Karahisârî: Gözlerini Feda Eden Bir Hattat

  Süleymaniye Camii῾nin kubbe yazılarını yazma vazifesi Ahmed Şemsüddin Karahisârî῾ye verilmişti. Karahisârî, yanına talebesi Üsküdarlı Hasan Çelebi῾yi de alarak gece gündüz kesif bir gayretin içine girdi. Süleymaniye gibi muhteşem bir mabedin yazılarının da aynı muhteşemliği aksettirecek seviyede olması için bütün kuvvet ve kudretini sarf etti. Öyle ki, son yazının son tashihinde -Nur Suresindeki ‴Allah gökleri aydınlatmıştır‴ ayeti- gözlerinin feri tükendi ve âmâ oldu; dünyayı seyir penceresi kapandı. Kısacası Karahisârî, gözlerini bu muazzam mabedin ihtişamına kurban etti. (Bir rivayete göre; her bir harfi yazdıktan sonra iskeleden metrelerce aşağıya inerek şükür secdesi yapar sonra işine devam ederdi.) Caminin kalan hatlarını talebesi Hasan Çelebi tamamladı.

  Nihayet camii şerif tamamlanıp ibadete açılacağı zaman Kanuni Sultan Süleyman Han: "Camii şerifi ibadete açma şerefi, onu böylesine muazzam ve muhteşem bir şekilde bina ve inşa eyleyen mimarbaşımız Sinan῾a aittir." dedi.

  Sanatına önce tevazuu öğrenmekle başlamış olan Mimar Sinan, zahirdeki emsalsizliğini, batında da göstererek o an Karahisârî῾nin fedakârlığını düşündü ve Sultan῾ın sözlerine edeple şöyle mukabele etti:

  "Sultanım! Hattat Karahisârî bu camii şerifi hatlarıyla tezyin ederken gözlerini feda etti. Bu şerefi ona bahşediniz!"

  Bunun üzerine Kanuni, orada bulunanların gözyaşları arasında camii şerifi Hattat Karahisârî῾nin açmasını ferman eyledi.

   

   

   

  Sonraki içerikSonraki içerik

  menüsüne ait diger içerikler...

  1. Şevki Efendi῾nin 34 sayfalık Evrâd-ı Şerîf῾i Hat Eserleri Galerisinde...
  2. Hat Sanatları Müzesi
  3. Bir güzel insan daha sırlandı: Ali Öztaylan
  4. kalemguzeli.org 1 yaşını doldurdu
  5. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu
  6. Süleyman Çelebi῾nin Vesiletü῾n-Necat adlı eseri
  7. "Hat: Bir Medeniyet Çizgisi" Belgeseli
  8. Çini ve Minyatür Sanatçısı Fatma Şan ile Söyleşi
  9. Hattat Mustafa Râkım Efendi῾ye ait üç levhanın tıpkıbasımı yapıldı
  10. Bir İstanbul Hatırası
  11. Hattat Muhammed Hamdi Yazır Hayatı ve Eserleri Kitabı - Dr. Necmi Atik
  12. M.Uğur Derman῾ın Türk Hat San῾atından Seçmeler kitabı yayımlandı

   

  
  Site Hakkında

  ARAMAARAMA
  Hat Eserleri Galerisi


  Hat Eserleri Galerisinden...

  Levha - Ayet-i Kerime - Eseri büyük olarak görmek için tıklayınız

   
   
  
  Sayfa başına dön Bu sitede yer alan eserlerin tüm hakları sahiplerine aittir. Sahiplerinden izinsiz kopyalanamaz,
  çoğaltılamaz ve başka mecralarda yayınlanamaz. Tüm hakları Yayın sponsoru: OrtaklarWeb tasarım: Korelasyonsaklıdır.

  Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org 2008 - 2019