Kalem Gzeli - Trk Hat Sanat. www.kalemguzeli.org
Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org - Türk Hat Sanatı - Hattat Esmâ İbret Hanım

Hattat Esmâ İbret Hanım


Esmâ İbret Hanım Hassa Ahmed῾in kızıdır. H. 1194 (1780) yılında doğduğu tahmin edilmektedir. Topkapı Sarayı Müzesi῾nde bulunan Hilye-i Şerifin arkasında yazılan satırlarda onun yazı konusunda ne kadar yetenekli olduğuna binaen yazılmış satırlardan şunları çıkartıyoruz:

Tahminen H. 1209 (1795) yılında on beş yaşında olan Esma῾nın meşklerini kaftancı Mehmed Selim Ağa hocası Mahmud Celaleddin῾in cüzdanında görüp bu hilyeyi yazdırdı. Böyle güzel yazıyı hanımlara layık görmediğinden Esma῾nın yazısı olduğuna inanmadı. Talimlerini getirip tetkik etti, ona da itimat etmedi. Esma῾nın evine gidenlerden gizli ve açık oalrak sorup Hilyeyi Esma῾nın yazdığına kâni oldu. Yaşına göre böyle bir Hilye yazması ibret verici olduğundan ketebe aldığı sırada ismine ‴İbret‴ eklendi. Bu Hilye Salim Ağa vasıtası ile zamanın padişahı Sultan III.Selim ve Valide Sultan῾a gönderildi. Mukabilinde 500 kuruş ve gümrükten 40 akçe yevmiye tahsis edildi.

Esma, hocası Mahmud Celaleddin ile evlendi. Vefat tarihi bilinmemekle birlikte mezarının Murad-ı Buhari dergahında eşinin yanında olduğu belirtilmesine rağmen şu an ne dergah, ne de mezarları kalmıştır. İbnül Emin Mahmud Kemal İnal, yazdığı hilyelerden birisinin eski adıyla Evkafı İslamiyye Müzesi, yani Türk ve İslam Eserleri Müzesi῾nde muhafaza edildiğini belirtmektedir. Sülüs ve nesih bazı yazılarının da burada bulunduğu ifade edilmektedir.

Kaynak: Son Hattatlar, İbnülemin Mahmud Kemal İnal.

Sanatçının web sitemizde yer alan eserlerini buraya tıklayarak görebilirsiniz.


Site Hakkında

ARAMAARAMA
Hat Eserleri Galerisi


Hat Eserleri Galerisinden...

Levha - Besmele-i Şerîf - Eseri büyük olarak görmek için tıklayınız

 
 

Sayfa başına dön Bu sitede yer alan eserlerin tüm hakları sahiplerine aittir. Sahiplerinden izinsiz kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve başka mecralarda yayınlanamaz. Tüm hakları Yayın sponsoru: OrtaklarWeb tasarım: Korelasyonsaklıdır.

Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org 2008 - 2019