Kalem Gzeli - Trk Hat Sanat. www.kalemguzeli.org
Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org - Türk Hat Sanatı - Hamid Aytaç

Hamid Aytaç


Hamid Aytaç

Asıl adı Şeyh Musa Azmi῾dir. Bu bakımdan ‴Azmi‴ imzalı bir çok yazısı vardır. Hamid, takma adı ile tanınmaktadır. Aytaç soyadını almıştır. 1891῾de Diyarbakır῾da doğmuştur. Tuhfe-i Hattatîn῾de adı geçen Hattat Amidî yani Diyarbakırlı Seyyid Adem Efendi torunlarından ZülfikarAğa῾nın oğludur.

İlk öğrenimini sibyan mektebinde Diyarbakır meb῾usu Hoca Mustafa Akif Efendi῾den yapmıştır. Yazı aşkı da bu hocanın eğitiminden doğmuştur. Rüşdiye mektebinde Hoca Vahid Efendi῾den rik῾a ve jandarma kolağalarından (önyüzbaşı) Ahmed Hilmi Efendi῾den sülüs yazıyı öğrenmiştir. Ayrıca Kavas-ı Sağır imamı Said Efendi῾den ve akrabasından hüsn-i hat hocası Abdüsselam Efendilerden de öğrenimini sürdürmüştür. Resme yetenekli olduğundan askerî rüşdiye resim ve Fransızca öğretmeni merhum ressam Ali Rıza Bey῾in öğrencisi ressam Hilmi Efendi῾den resim öğrenmiştir.

Öğrenci iken Hasan Ferid Bey῾in atlasından haritaları aslı gibi çizdiğinden eser, okulun müzesine konulacak değerde görülmüştür. Harb Okulu matbaası hattatlığına, sonra da Genel Kurmay serhattatı (hattatların başı) hocası Mehmed Nazif Efendi῾nin ölümü üzerine bu matbaaya geçmiştir. Bu görevi yedi yıl sürmüştür. Bu görevi sırasında l. Dünya Savaşı῾na rastlayan yıllarda Yıldırım Orduları Grubu emrinde Almanya Berlin῾de Harita Dairesi῾nde bir yıl çalışmış, sonra İstanbul῾a dönmüştür. Mütarekeden sonra istifa etmiş ve ‴Hattat Hamid Yazı‴ evi diye bir işyeri açarak o tarihten sonra hep serbest çalışmıştır. Hattat Hamid Bey Türk matbaacılığına çinkografi, çelik üzerine resim ve yazıhakketme yani gravür, kabartma ve lüks baskı tekniğini de ilk getirenlerdendir.

İstanbul῾da en yeni camilerden olan Şişli Camii῾nin eşsiz yazıları ile bir çok evlerde, salonlarda ve işyerlerinde Mısır ve Irak῾ta, hatta dünyanın her yerinde onun binlerce nefis yazısı vardır. Uzun ve verimli bir ömür süren Hattat Hamit Bey bütün İslam aleminden, hatta Japonya῾dan bile bir çok öğrenci yetiştirmiştir. Son yazılarından biri, Kırk Hadistir. Süleymaniye Kütüphanesi arşivinde yazılarından bir kısmının mikrofilmleri alınarak saklanmıştır. İslam Festivali için 1976 yılında İngiliz televizyonu, Süleymaniye Kütüphanesi῾nde renkli bir filmi çekmiştir. Ölümünden birkaç ay önce de İslam Kültür ve Tarih Merkezi tarafından böyle bir film hazırlatılmıştır. Ayrıca Süleymaniye Kütüphanesi arşivinde kasetlerde kendi sesinden hayat hikayesi vardır. Mekke-i Mükerreme῾de yapılmış olan son İslam Konferansında Hattat Hamit Bey῾in yazdığı bir Kur῾an-ı Kerim῾in Almanya῾da yapılmış nefis yaldızlı ve renkli bir baskısı Suudî Arabistan Kralı Halid tarafından bütün Müslüman ülkelerin devlet başkanlarına armağan edilmiştir.

18 Mayıs 1982῾de vefat etmiş, vasiyeti üzerine Karacaahmet mezarlığında Şeyh Hamdullah῾ın yakınındaki kabrine, bir mi῾rac kandili günü toprağa verilmiştir.

Sanatçının web sitemizde yer alan eserlerini buraya tıklayarak görebilirsiniz.

TamamıTamamı

Hamid Aytaç menüsüne ait diger içerikler...

1. Hamid Aytaç῾ın vefatının 26.yıldönümü anısına... Bölüm 1
2. Hamid Aytaç῾ın vefatının 26.yıldönümü anısına... Bölüm 2
3. Hamid Aytaç῾ın vefatının 26.yıldönümü anısına... Bölüm 3
4. Hamid Aytaç῾ın vefatının 26.yıldönümü anısına... Bölüm 4
5. Üstad Hamid Aytaç῾ı rahmet ve minnetle andık - 18 Mayıs 2009 Pazartesi
6. Hattat Hamid hayatını anlatıyor

 


Site Hakkında

ARAMAARAMA
Hat Eserleri Galerisi


Hat Eserleri Galerisinden...

Kur῾an-ı Kerim῾den bir sahife - Eseri büyük olarak görmek için tıklayınız

 
 

Sayfa başına dön Bu sitede yer alan eserlerin tüm hakları sahiplerine aittir. Sahiplerinden izinsiz kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve başka mecralarda yayınlanamaz. Tüm hakları Yayın sponsoru: OrtaklarWeb tasarım: Korelasyonsaklıdır.

Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org 2008 - 2024