Kalem Gzeli - Trk Hat Sanat. www.kalemguzeli.org
Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org - Türk Hat Sanatı - Hattat Hafız Abdülahad Vahdeti Bey

Hattat Hafız Abdülahad Vahdeti Bey


Hafız Abdülahad Vahdeti Bey, Abdülhafız namında bir zatın oğludur. 1832῾de Burdur῾da doğdu. 1848῾de İstanbul῾a geldi. Abdullah Zülfi Efendi῾den sülüs, nesih ve celi meşk etti. Hırka-ı Saadet imamlığı ve Tabur Kitabeti rütbesiyle Mekteb-i Fünunu Harbiye hattatlığı ve Unkapanı Mekteb-i Rüşdisi sülüs hocalığı yaptı. Hattat unvanına layık olduğunu ispat edecek derecede güzel yazılar yazdı. Birçok küçük ve büyük Mushaf-ı Şerif yazdı. Bunlardan biri Harem-i Şerif-i Nebevi῾de, diğeri ise Yıldız῾da Hamidiye Camii῾ndedir. Şifa, Buhari, Delail-ü Hayrat, evrad, Mesnevi, Hilye-i Saadet, kıt῾alar ve levhalar yazdı. 1 Nisan 1895 yılında vefat etti. Mezarı, Merkez Efendi kabristanındadır.

Kaynak: Son Hattatlar, İbnülemin Mahmut Kemal İnal, s. 445

Sanatçının web sitemizde yer alan eserlerini buraya tıklayarak görebilirsiniz.


Site Hakkında

ARAMAARAMA
Hat Eserleri Galerisi


Hat Eserleri Galerisinden...

Levha - Dua - Eseri büyük olarak görmek için tıklayınız

 
 

Sayfa başına dön Bu sitede yer alan eserlerin tüm hakları sahiplerine aittir. Sahiplerinden izinsiz kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve başka mecralarda yayınlanamaz. Tüm hakları Yayın sponsoru: OrtaklarWeb tasarım: Korelasyonsaklıdır.

Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org 2008 - 2019