Kalem Gzeli - Trk Hat Sanat. www.kalemguzeli.org
Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org - Türk Hat Sanatı - Hattat İbrahim Alaaddin Bey

Hattat İbrahim Alaaddin Bey


İbrahim Alaaddin Bey, 1260/1844 tarihinde doğdu. Muzika-i Hümâyun῾da Esvab Emini ve Sağkol Ağası idi. Yazıyı, Şefik Bey (ö. 1297/1880)῾den öğrenmiş ve icazet alarak birçok talebe yetiştirmiştir. Devrinin önemli hattatlarındandı. Pek çok sülüs, nesih ve celî kıt῾a ve levha yazmıştır. ‴Anladığım kadar yazabilseydim, Kazasker Mustafa İzzet Efendi kadar yazardım‴ dermiş.

Bu sözü, Muhsinzâde Abdullah Bey işitince ‴Ya Kazasker Efendi anladığı kadar yazsa idi acaba nasıl yazardı‴ demiş olduğunu Beşiktaşlı Hattat Nuri Efendi nakledermiş.

Alaeddin Bey, 1305/1887῾de vefat etti. Kabri, Eyüp῾te Şah Sultan Tekkesi karşısındaki kabristanda idi. Orhaniye Kışlası Camii῾ndeki yazılar ve levhalar, Beşiktaş῾ta, Sinan Paşa Camii῾nin pencereleri üstündeki el-Esmâ-ü῾1-Hüsnâ onun eseridir. Her birine çift isim yazarak hazırladığı 49 parçalık Esma-i Hüsnâ önemli eserlerindendir. Şefik Bey῾in talebesi olmasına rağmen yazı üslûbu, Rakım Efendi῾ye daha yakındır.

(İbnülemin, 39; Rado, 226; Ali Alparslan, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, istanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2000, s. 86)

Kaynak: Dr. Süleyman Berk, Eyüplü Hattatlar, Eyüp Sultan Belediyesi Yayınları.

Sanatçının web sitemizde yer alan eserlerini buraya tıklayarak görebilirsiniz.


Site Hakkında

ARAMAARAMA
Hat Eserleri Galerisi


Hat Eserleri Galerisinden...

Levha - Amentü Duası - Eseri büyük olarak görmek için tıklayınız

 
 

Sayfa başına dön Bu sitede yer alan eserlerin tüm hakları sahiplerine aittir. Sahiplerinden izinsiz kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve başka mecralarda yayınlanamaz. Tüm hakları Yayın sponsoru: OrtaklarWeb tasarım: Korelasyonsaklıdır.

Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org 2008 - 2019