Kalem Gzeli - Trk Hat Sanat. www.kalemguzeli.org
Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org - Türk Hat Sanatı - Hattat İbrahim Sükûti

Hattat İbrahim Sükûti


Esma Sultan Sarayı῾nın bekçisi idi. Bu saray Defterdar sahilinde idi. Gayet ağır ve çok yaşlı iken, 1250/1834῾de vefat etti. Kabri, Edirnekapı mezarlığında, Lâ῾li çeşmesi civarında olup mezar taşı kitabesi şöyledir:

Huve῾l Hayyu῾l-Bâkî
Kudvetu῾l-hattâtîn ve῾r-rakımîn
Ve umdetu῾l-esâtîzi῾l-âlemîn
Alimu῾l-esrâri sahibu῾l-âsâr
Rahmetul῾l-lahi teâlâ aleyhi῾l-gaffâr
Hattat es-Seyyid İbrahimu῾s-Sukûtî
Efendi ruhiçun Fatiha Sene 1250 ketebehu damade῾l-merhum

Kabirtaşı Kitabesini yazan damadı Mustafa Hilmi Efendi de değerli bir hattat olduğu halde, hayatı hakkında bir bilgi yoktur.
Karagümrük῾de, Eski Ali Paşa Caddesi üzerinde, Sultan IV. Mustafa῾nın annesi Ayşe Sineperver Valide Sultan (ö. 1244/ 1828)῾a ait harap çeşmenin h. 1241/1826 tarihli kitabesi de İbrahim Sükuti Efendi῾nindir.

(Habib, 168; ibnûlemin, 147; Rado, 203; Hakanı Mehmed Bey῾in Hitye-i Seri fesi, Hazırlayan. Abdülkadir Karahan, istanbul, 1992. Ölüm tarihini, Habib, 168῾de yanlışlıkla h. 1253 olarak vermiştir. Halbuki Ibnülemin῾in kitabındaki kabir kitabesinde ölüm tarihi, h. 1250/1834῾dür.)

Kaynak: Dr. Süleyman Berk, Eyüplü Hattatlar, Eyüp Sultan Belediyesi Yayınları.

Sanatçının web sitemizde yer alan eserlerini buraya tıklayarak görebilirsiniz.


Site Hakkında

ARAMAARAMA
Hat Eserleri Galerisi


Hat Eserleri Galerisinden...

Levha - Ayet-i Kerîme - Eseri büyük olarak görmek için tıklayınız

 
 

Sayfa başına dön Bu sitede yer alan eserlerin tüm hakları sahiplerine aittir. Sahiplerinden izinsiz kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve başka mecralarda yayınlanamaz. Tüm hakları Yayın sponsoru: OrtaklarWeb tasarım: Korelasyonsaklıdır.

Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org 2008 - 2019