Kalem Gzeli - Trk Hat Sanat. www.kalemguzeli.org
Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org - Türk Hat Sanatı - Hattat Ömer Vasfi Efendi (Tophaneli)

Hattat Ömer Vasfi Efendi (Tophaneli)


Hattat Ömer Vasfi Efendi (Tophaneli)

Hırka-i Şerif Camii Hatîbi Eyüp Sabri Efendi῾nin oğlu olarak 20 Cemâziyelevvel 1297/30 Nisan 1880 tarihinde Tophane Deterdar Mahallesi Türkgücü Sokağı῾nda dünyaya geldi. Hattat Neyzen Emin Yazıcı῾nın ağabeyidir.

İlk tahsilinden sonra, Tophane Feyziye Rüşdiyesi῾ne devam etti. Burada yazı hocası çukurcumalı Kadri Efendi῾den sülüs-nesih dersi aldı. Daha sonra Aziz Efendi῾den ta῾lîk ve sülüs, Kâmil Efendi῾den sülüs ve dîvâni meşk etti. Nihayet 1319/1901 yılında Sami Efendi῾ye meşke başlayarak, celî ta῾lîk ve celî sülüs çalıştı. 19 Zilkade 1322/25 Ocak 1904 tarihinde babasının vefatı üzerine, onun görevi olan, Hırka-i Şerif Camii Hatipliğini Ömer Efendi üzerine aldı.

Taksim Maksemi῾ne bitişik çeşme üzeri âyet, Kısıklı Camii dış kapı ve mihrap üzeri celî yazıları ile camii önünde bulunan çeşme üzerindeki celî âyet, Hırka-i Şerîf Camii῾nde celî sülüs zerendûd levha, Fatih Türbesi haziresinde türbedar Ahmed Âmiş Efendi mezartaşı Kitabesi, Eyüp, Sultan Reşad Türbesi dışındaki celî müsennâ ayet ile içeride paftalı kuşak Ömer Vasfi Efendi῾nin önemli eserlerindendir. 12 Cemaziyelahir 1347/26 Kasım 1928 tarihinde 48 yaşında vefat etmiştir. Kabri, Eyüpsultan῾da Hattat Kâmil Efendi mezarı civarındadır. Kitabesi yoktur.

Dipnotlar

İbnülemin, 266-271; Derman, İki Kardeş Hattatımız, s. 1-9; a. mlf. Türk Hat Sanatının Şaheserleri, L ; a. mlf. İKMHS,; a. mlf. ‴Eyüpsultan Reşadiye Nümûne Mekfebi῾nin Kazınmış Kitabesine Dâir‴, istanbul, III. Eyüpsultan Sempozyumu Tebliğler, 2000, s. 170-175; Alparslan, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, 125-126; Serin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, s. 169-170.

Kaynak: Dr. Süleyman Berk, Eyüplü Hattatlar, Eyüp Sultan Belediyesi Yayınları.

Sanatçının web sitemizde yer alan eserlerini buraya tıklayarak görebilirsiniz.


Site Hakkında

ARAMAARAMA
Hat Eserleri Galerisi


Hat Eserleri Galerisinden...

Levha - Ayet-i Kerîme - Eseri büyük olarak görmek için tıklayınız

 
 

Sayfa başına dön Bu sitede yer alan eserlerin tüm hakları sahiplerine aittir. Sahiplerinden izinsiz kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve başka mecralarda yayınlanamaz. Tüm hakları Yayın sponsoru: OrtaklarWeb tasarım: Korelasyonsaklıdır.

Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org 2008 - 2019