Kalem Gzeli - Trk Hat Sanat. www.kalemguzeli.org
Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org - Türk Hat Sanatı - Hattat Suyolcuzade Mustafa Eyyûbi

Hattat Suyolcuzade Mustafa Eyyûbi


H. 1028 (1619) tarihinde dünyaya geldi. Eyüp῾te doğduğu için ‴Eyyûbî‴, Suyolcu Ömer Ağa῾nın oğlu olduğu için de ‴Suyolcuzâde‴ lakabıyla anılmaktadır. Davhatü῾l-küttâb müellifi Suyolcuzâde Mehmed Necib Efendi῾nin büyükbabasıdır. Başlangıçta Dede ismiyle bilinen bir hattattan ders almıştır. Bu zâtın vefatı ile I. Derviş Ali῾den aklâm-ı sitte meşk ederek icazetname almıştır. Sultan IV. Mehmed devrinin seçkin hattatlarındandır.

Suyolcuzâde, Şeyh Hamdullah Mektebi῾nin son halkası olarak kabul edilir; zira yetiştirdiği Hafız Osman yeni bir mektebin sahibi olmuştur. Yetiştirdiği en önemli talebeleri; Hafız Osman (1642-1698), Hocazâde Mehmed (ö. 1695), Câbizâde Abdullah (ö. 1736)῾tır. Elli kadar mushaf, yüz kadar en῾am yazdığı rivayet olunur. 1097/1686 tarihinde vefat ederek Eyüpsultan῾da toprağa verildi. Mezarı tahrip olunca, mezar taşı kitabesi İstanbul Türk ve İslâm Eserleri Müzesi῾nde muhafaza altına alındı.

Daha geniş bilgi için bkz: Suyolcuzâde, 73; Müstakimzâde, 536-537; M. Uğur Derman, ‴Hattat Suyolcuzâde Eyyûbî, Mustafa Efendi‴, Yeşilay, sy. 413 (Nisan 1968) s. 18-20; Rado, 104; Alparslan, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, ; Dere, Hafız Osman Efendi, Yüksek Lisans Tezi.

Kaynak: Dr. Süleyman Berk, Eyüplü Hattatlar, Eyüp Sultan Belediyesi Yayınları.

Sanatçının web sitemizde yer alan eserlerini buraya tıklayarak görebilirsiniz.


Site Hakkında

ARAMAARAMA
Hat Eserleri Galerisi


Hat Eserleri Galerisinden...

Levha - Ayet-el Kürsî - Eseri büyük olarak görmek için tıklayınız

 
 

Sayfa başına dön Bu sitede yer alan eserlerin tüm hakları sahiplerine aittir. Sahiplerinden izinsiz kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve başka mecralarda yayınlanamaz. Tüm hakları Yayın sponsoru: OrtaklarWeb tasarım: Korelasyonsaklıdır.

Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org 2008 - 2019