Kalem Gzeli - Trk Hat Sanat. www.kalemguzeli.org
Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org - Türk Hat Sanatı - Hattat Yahya Hilmi Efendi

Hattat Yahya Hilmi Efendi


Yahya Hilmi H. 1249 (1833) yılında doğdu. Antep῾li Dalkılıç Hacı Halil Ağanın oğlu olan hattat, gençliğinde Bayezid ve Sultanahmed Camilerinde dinî ilimler okudu ve 1861῾de izin aldı. Sonra yazıya merak ederek önce Sikke Başressamı (Madenî Para Başressamı) Hâşim Efendi῾den (Meşhur Hattat Râkım῾ın öğrencisi), onun vefatı üzerine Matbaa-i Âmire (Bugünkü Devlet Matbaası) musahhihi Halil Zühdî Efendi῾den aklâm-ı sitte dersleri aldı ve icâzetname῾ye hak kazandı. Aday memuru olarak girdiği Bâb-ı Seraskerî Nizamiye Jurnal Kalemi῾nde ilerleyerek müdürlüğe yükseldi.

XIX. yüzyılda yetişen nesih yazı hattatlarının büyüklerindendir. çıraklarından Eyüplü Rıfat Efendi῾nin [ö. 1361/1942] Necmeddin [Okyay] Efendiye naklettiğine göre Yahya Hilmi Efendi, devrin büyük ustası Şevkî Efendi ile at başı yürümüştür. Yine Necmeddin Okyay῾ın ifadesine röre Yahya Efendi nesih yazıda ‴asrının ferîdi‴ (zamanın bir tanesi) idi. Aynı zamanda çabuk yazmakla ün salmıştı. Sülüs῾te ve celî sülüs῾te fazla başarılı olmamasına rağmen nesihlerindeki tatlılık ciheti ile eşi, emsali gelmemiştir.

Eserleri arasında 25 Kur῾an (sonuncusu 21. cüze kadardır), sayısız En῾am, Delâil, Evrâd, hilye ve levha vardır. Büyük boyda bir Kur῾an῾ı TIEM.῾dedir. H. 1325 (1907) yılında vefat etmiştir.

Sanatçının web sitemizde yer alan eserlerini buraya tıklayarak görebilirsiniz.


Site Hakkında

ARAMAARAMA
Hat Eserleri Galerisi


Hat Eserleri Galerisinden...

Levha - Eseri büyük olarak görmek için tıklayınız

 
 

Sayfa başına dön Bu sitede yer alan eserlerin tüm hakları sahiplerine aittir. Sahiplerinden izinsiz kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve başka mecralarda yayınlanamaz. Tüm hakları Yayın sponsoru: OrtaklarWeb tasarım: Korelasyonsaklıdır.

Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org 2008 - 2019