Kalem Gzeli - Trk Hat Sanat. www.kalemguzeli.org
Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org - Türk Hat Sanatı - Hattat Mehmed Özçay

Hattat Mehmed Özçay


Hattat Mehmed Özçay

1961 yılında Trabzon῾un çaykara ilçesinde doğan Mehmed Özçay ilk ve orta tahsilini 1980῾de Gerede῾de tamamladı. 1986῾da Erzurum Atatürk Üniversitesi İlâhiyât Fakültesi῾nden mezun oldu. 1982῾de orada tanıştığı Erzurum῾lu hattat Fuad Başar῾dan sülüs ve nesih hatlarını meşketti. 1986῾da İstanbul῾a gelerek kendisine bu san῾atta rehber olan M.Uğur Derman῾la tanışması, hat zevkını, bilgi ve ufkunu genişletmesine vesile oldu.

İslâm Tarih San῾at ve Kültür Araştırma Merkezi῾nin (IRCICA) düzenlediği milletlerarası hat yarışmalarının ilk ikisine (1986 ve 1989) katılan Özçay bu müsabakalarda başta sülüs-nesih dalında birincilik olmak üzere muhtelif dallarda altı ödül kazandı. 1986῾da yazmaya başlayıp 1991῾de tamamladığı ve 1992῾de ilk baskısı yapılan bir mushafı bulunmaktadır ki, bilhassa nesih hattını ilerletmesinde bu mushafın önemli bir yeri vardır. Ayrıca Yasin-i  Şerif gibi eserlerinin yanında bir çok levhalarının da san῾at baskılarını gerçekleştiren Özçay yirmi beş yıllık san῾at hayatından seçtiği eserlerini 2007 yılında Arapca ve İngilizce iki ayrı nüsha olarak basılan ‴Göz Nuru‴ adlı kitabında neşretti.

Milletlerarası hat yarışmalarında juri üyelikleri de yapan Özçay, yurt içi ve yurt dışında bir çok sergiye iştirak etti. 1996 Kuveyt ‴Kazıma İslam Kültür Festivali‴,  1997 Tahran ‴ İslam Dünyası Hat Festivali‴,  1999 milletlerarası Riyad ‴Hat Sergisi‴,  1999 İstanbul ‴ 700 Yılı Aşan 7 Osmanlı Sanatı‴,  milletlerarası 2000 Tahran ‴Kur῾an-ı Kerim Sergisi‴,  2001 Tunus  ‴Millî Hat Festivali‴,  2003 Tokyo ‴Hat Sergisi‴,  2003 Doha ‴ Salam & Calligraphy‴,  2004 Sharjah ‴ Milletlerarası Hat Biyenali‴,  1999, 2001 milletlerarası Tunus ‴Arap Hattı Günleri‴,  2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Dubai ‴Milletlerarası  Hat  Sergisi‴ ve 2008 III. Kuveyt Uluslararası İslam San῾atları Kongresi bunlardandır. İlk şahsî sergisini kardeşleri Osman Özçay ve Fatma Özçay῾la birlikte Mayıs 1996῾da İstanbul῾da Yıldız Sarayı῾nda açtı. Daha sonra 1998῾de İstanbul῾da Milli Kültür Vakfı,  Kasım 1998῾de Katar-Doha, Aralık 1998῾de Abu Dhabi,  1999῾da Sharjah ve 2003῾de Dubai῾deki ‴Özçay‴ sergilerini gerçekleştirdi.

Bilhassa celî yazılarında kullandığı renkli ve şeffaf mürekkeplerle bütün kalem hareketlerini ortaya çıkararak eserlerine yeni bir boyut kazandırmış; ilk defa uyguladığı celî sülüs ve celî nesih renkli karalamalarla da klasik karalama geleneğine yeni ve farklı bir tarz ilave etmiştir.

Mehmed Özçay῾ın yurt içi ve yurt dışındaki muhtelif müze ve koleksiyonlarda, celî sülüs, sülüs, nesih, icâze ve celî dîvânî hat nevîleriyle yazdığı 300῾ü aşkın eseri bulunmaktadır.

Kaynak: ozcay.com

Sanatçının web sitemizde yer alan eserlerini buraya tıklayarak görebilirsiniz.

TamamıTamamı

Hattat Mehmed Özçay menüsüne ait diger içerikler...

1. Hattat Mehmed Özçay ile Sohbet - TVNet, Naber Programı

 


Site Hakkında

ARAMAARAMA
Hat Eserleri Galerisi


Hat Eserleri Galerisinden...

Kıta - Hadis-i Şerîfler - Eseri büyük olarak görmek için tıklayınız

 
 

Sayfa başına dön Bu sitede yer alan eserlerin tüm hakları sahiplerine aittir. Sahiplerinden izinsiz kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve başka mecralarda yayınlanamaz. Tüm hakları Yayın sponsoru: OrtaklarWeb tasarım: Korelasyonsaklıdır.

Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org 2008 - 2024