Kalem Gzeli - Trk Hat Sanat. www.kalemguzeli.org
Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org - Türk Hat Sanatı - Hattat Bakkal Hacı Arif Efendi

Hattat Bakkal Hacı Arif Efendi


Bakkal Arif Efendi 1830῾da Filibe῾de doğdu. Medrese öğrenimi gördü. Babası ‴Emir Şeyhleri‴ denilen bir âileye mensup Süleyman Efendi῾dir. Hafız İsmail Efendi῾den hat dersleri görüp icazet aldı. 1876 yılında İstanbul῾a geldi ve Saraçhanebaşı῾nda bir bakkal dükkanı açtı. Daha sonraları Şevki Efendi῾den hat dersleri gördü ve ikinci icazetini de 1883 yılında aldı. Bir Hilye-i Şerif olan bu icazetname Topkapı Sarayı Müzesi GY, nr.335 envanterindedır.

Maârif mekteplerinde ve Nûruosmâniye Câmii avlusundaki meşkhanede 1319/1899 yılına kadar hocalık yaptı. Sülüs ve nesih, meşk, kıta, hilye, murakka, Evrad, Delail, levha ve Kur῾an-ı Kerim pek çok eser bıraktı. Sâmi Efendi῾nin ‴Böyle celî Besmele yazılmamıştır‴ diye takdir ettiği İstanbul Şehzâde Câmiin vefa kapısı üzerindeki 1314 târihli Besmele onun güzel eserleri arasındadır. çok hızlı yazması ile de ünlüdür. Eş-Şeyh Abdülaziz er-Rifâî, Arif Hikmet Bey (ö. 1337/1918), Bahâüddin Bey (ö. 1958), Kâmil Ülgen Bey, Üsküdar Yeni Câmii müezzini İsmâil Efendi, Necmeddin Okyay ve Re῾fet Efendi (ö. 1949) Ârif Efendi῾nin önde gelen talebelerindendir. 1909῾da vefat etti.

Kaynak: İslâm-Türk Ansiklopedisi, I, 495; Habib, Hat ve Hattâtân, 181.
İbnülemin Mahmud Kemal, Son Hattatlar, 54

Sanatçının web sitemizde yer alan eserlerini buraya tıklayarak görebilirsiniz.


Site Hakkında

ARAMAARAMA
Hat Eserleri Galerisi


Hat Eserleri Galerisinden...

Levha - Ayet-i Kerîme - Eseri büyük olarak görmek için tıklayınız

 
 

Sayfa başına dön Bu sitede yer alan eserlerin tüm hakları sahiplerine aittir. Sahiplerinden izinsiz kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve başka mecralarda yayınlanamaz. Tüm hakları Yayın sponsoru: OrtaklarWeb tasarım: Korelasyonsaklıdır.

Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org 2008 - 2019