Kalem Gzeli - Trk Hat Sanat. www.kalemguzeli.org
 Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org - Türk Hat Sanatı - Hat Sözlüğü

Hat Sözlüğü


     A B C D E F G H I C 4 B 0 J K L M N O P R S
 • Ahenk
 • Harflerin yapılarının, estetik ölçülerinin, hem münferit hem de diğer harflerle uyum içerisinde olmasıdır. Bunlar da tenasüp ve terkiple ifade olunmuşlardır.

 • Aher
 • Genellikle nişasta, yumurta akı ve pirinçten yapılan ve ham kağıtların terbiyesinde kullanılan sıvı.

 • Aklâm-ı Sitte
 • Turkçesi, ‴altı kalem‴, Farsçası ‴şeş kalem‴dir. Sülüs, nesih, muhakkak, reyhani, tevki ve rikaa῾ yazılarına verilen toplu isim.

 • Ali Kurna
 • Eskiden kullanılan kağıtlardan birinin adıydı. En ziyade sülüs yazı için kullanılırdı. İtalya῾nın Toskana eyaletinin güneyinde güzel bir şehir olan Livurna῾da yapılan bu kağıtta (A.Ligorna) kelimesi soğuk damga ile vurulduğundan tahfife uğrayarak ‴Ali Kurna‴ olmuştur.

 • Arıza
 • Küçükten büyük makama takdim olunan dilekçe; bir işi arz etmek için yazılan yazı veya mektup.

 • Bâb-ı Humayûn
 • Topkapı Sarayı῾nın Ayasofya῾ya bakan birinci kapısına verilen ad.

 • Bâb-ı Selâm
 • Topkapı Sarayı῾nın Bab-ı Hümâyûn῾dan sonra gelen ikinci kapısı olup daha ziyade Ortakapı diye anılır.

 • Bâbüssaâde
 • Arz kapısı, taht kapısı. Topkapı Sarayı῾nın üçüncü kapısı olup Enderûn ve Birûn῾u birbirinden ayırırdı.

 • Barok
 • XVI. yüzyıl ortasından XVIII. yüzyıl ortasına kadar, Avrupa῾da yaygın olan bir sanat üslûbu. Barok üslûbu, III. Ahmed devrinde Türk mimarisinde de görülmeye başlar; XIX. yüzyıl başlarına kadar etkisini sürdürür.

 • Berat
 • Osmanlı Devleti teşkilatında bazı vazife, hizmet ve memuriyetlere, tayin edilenlere vazifelerini icra etmek üzere, padişahın tuğrası ile verilen mezuniyet veya tayin emirleri.


İlk Sayfa Önceki Sayfa  1 / 13 Sonraki Sayfa Son Sayfa

Sözlük bölümünün hazırlanmasında bir ISMEK yayını olan Süleyman Berk'in Hat San'atı eserinden faydalanılmıştır.
Site Hakkında

ARAMAARAMA
Hat Eserleri Galerisi


Hat Eserleri Galerisinden...

Levha - Eseri büyük olarak görmek için tıklayınız

 
 

Sayfa başına dön Bu sitede yer alan eserlerin tüm hakları sahiplerine aittir. Sahiplerinden izinsiz kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve başka mecralarda yayınlanamaz. Tüm hakları Yayın sponsoru: OrtaklarWeb tasarım: Korelasyonsaklıdır.

Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org 2008 - 2019