Kalem Gzeli - Trk Hat Sanat. www.kalemguzeli.org
 Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org - Türk Hat Sanatı - Hat Sözlüğü

Hat Sözlüğü


     A B C D E F G H I C 4 B 0 J K L M N O P R S
 • Ma῾kılî
 • Hiçbir parçasında yuvarlaklık bulunmayan, düz, dik ve köşeli yazı biçimidir.

 • Ma῾kılî
 • Hiçbir parçasında yuvarlaklık bulunmayan, düz, dik ve köşeli yazı biçimi.

 • Mahkûk
 • Maden, taş, tahta vesaire üzerine demir kalemle çukur veya kabartma olarak yazının oyulması.

 • Mahlas
 • Asıl addan başka kullanılan ikinci ada verilen isimdir, şairler şiire başladıkları vakit böyle ikinci bir ad alırlar, onu şiirlerinde kullanırlardı. Devlet memuriyetine girenlerin bazılarına da amirleri tarafından mahlas verilirdi.

 • Malakarî
 • Tavan ve duvarlara alçı ile az kabartma olarak yapılan tezyinat. Kabartmalar gayet az kalınlıktadır ve ekseriya bir santimi geçmez. Bu tarz işe malakarî denilmesi, mala gibi küçük bir aletle yapıldığı içindir.

 • Medrese-i Hattâtîn
 • Hattatlar okulu. Şeyhulislâm Hayri Efendi tarafından kurulan ve geleneksel sanatların öğretildiği medrese. 1915 yılında faaliyete geçmiştir.

 • Mektep (Ekol)
 • Sanatta aynı esaslara tabi olan, aynı sanat prensiplerini müdafaa eden ve o tarzda çalışan sanatkarlar grubuna denir.

 • Mevâlî
 • Vilâyet kadılarına verilen isimdir.

 • Mevleviyet
 • İlmiye tarikatında bir ıstılah olan ‴mevleviyet‴ kadılık demektir. Mevleviyet; kibâr-ı müderrisinin yolu idi. Bir eyaletin bütün hukukî ve kazâi işlerine bilfiil bakan kadı.

 • Muhakkak
 • Sülüs yazıya göre harfleri daha düzümsü, çanakları genişçe ve derin olmayan yazıdır. Kuyruğu olan harflerin kuyrukları daha uzuncadır.


İlk Sayfa Önceki Sayfa  1 / 3 Sonraki Sayfa Son Sayfa

Sözlük bölümünün hazırlanmasında bir ISMEK yayını olan Süleyman Berk'in Hat San'atı eserinden faydalanılmıştır.
Site Hakkında

ARAMAARAMA
Hat Eserleri Galerisi


Hat Eserleri Galerisinden...

Hilye-i Şerîf - Eseri büyük olarak görmek için tıklayınız

 
 

Sayfa başına dön Bu sitede yer alan eserlerin tüm hakları sahiplerine aittir. Sahiplerinden izinsiz kopyalanamaz,
çoğaltılamaz ve başka mecralarda yayınlanamaz. Tüm hakları Yayın sponsoru: OrtaklarWeb tasarım: Korelasyonsaklıdır.

Kalem Güzeli - www.kalemguzeli.org 2008 - 2019